Ogłoszenie dotyczące praktyk zawodowych - PILNE

Studenci II roku Pielęgniarstwa proszeni są o bieżące rozliczanie zrealizowanych już prakryk zawodowych i pilne zgłaszanie się po odbiór skierowań na praktyki zawodowe na III semestr.

Przypominamy, że do zrealizowania będą jeszcze dwie praktyki zawodowe z IV semetru.