Ogłoszenie Kanclerza 17-02-2018

Informuję, iż w dniu 17 lutego 2018 roku zostały wypłacone wszystkie stypendia za miesiąc luty 2018:
- socjalne,
- dla niepełnosprawnych,
- rektora za wyniki w nauce.

Planowana data księgowania przelewów na kontach bankowych studentów to 19 luty po godzinie. 16.00.

Jednocześnie informujemy, iż wysokość przyznania stypendiów na semestr letni uzależniona będzie od daty otrzymania decyzji od MNISW w sprawie wysokości dotacji na fundusz stypendialny na cały 2018 rok. (W latach poprzednich był to okres 10-20 kwietnia).
Osoby ubiegające się o stypendium socjalne będą zobowiązane do przedstawienia PIT-u złożonego do Urzędu Skarbowego za 2017 rok.