Ogłoszenie dr I. Smółka 8.02.2018

Uprzejmie informujemy studentów I roku, że zaliczenie z przedmiotu Zarządzanie w pielęgniarstwie - ćwiczenia-  nauczyciel dr I. Smółka (dla stdentów nie posiadających tego zaliczenia) odbędzie się w piątek 9 lutego 2018 r. o godz. 14.30-15.00