Ogłoszenie dr J.Pietras 7-02-2018

Uprzejmie informujemy studentów I roku, że zaliczenie z przedmiotu (dla studentów, którzy tego zaliczeniania nie posiadają): Transkulturowość w opiece nad pacjentem odbędzie się w sobotę 24 lutego 2018 r. o godz. 13.00. Obecność obowiązkowa