Ogłoszenie mgr G. Zbieg - 25-01-2017

Ostateczne zaliczenie przedmiotu "Opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń" odbędzie się w dniu 27-01-2018 o godz. 9.30 w sali nr 204, dla studentów, którzy nie uzyskali wpisów w pierwszym terminie.