Harmonogramy zajęć

Uprzejmie przypominamy studentom o konieczności sprawdzania aktualnych planów zajęć przed każdym zjazdem.