Artykuły


Kurs masażu klasycznego

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje o szkoleniu
Nazwa kursu/szkolenia Kurs masażu klasycznego
Cel kursu Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania masażu klasycznego w działaniach profilaktycznych w odnowie biologicznej i wspomaganiu terapii czynnościowych dysfunkcji układu ruchu.
Odbiorcy kursu Kurs jest przeznaczony dla osób chcących nabyć umiejętności posługiwania się masażem klasycznym w odnowie biologicznej i profilaktyce zmęczenia psychofizycznego
Wymagania od słuchaczy, niezbędne do rozpoczęcia kształcenia
Czas trwania kursu 85 godzin dydaktycznych. Kurs zwykle odbywa się w soboty (kurs trwa więc łącznie przez 8-9 sobót); zajęcia możliwe są także w niedziele lub w tygodniu
(po wcześniejszym ustaleniu z grupą).
Zajęcia teoretyczne 25 godzin
Zajęcia praktyczne 60 godzin
Koszt szkolenia (całkowity) 890 zł (możliwość płatności w ratach) 10% zniżki dla studentów
Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy
Nr rachunku bankowego ALIOR BANK 21 2490 0005 0000 4520 6755 0247 z dopiskiem "Kurs masażu"
Minimalna ilość osób niezbędna do rozpoczęcia kształcenia 10
Telefon 76 854 99 33
Sposób ukończenia/zaliczenia szkolenia Egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu
Forma egzaminu Egzamin praktyczny
Termin  
Akredytacja Wyświetl
Polecamy kurs masażu kamieniami
kurs masażu antycellulitowego
kurs masażu bańkami chińskimi
kurs masażu relaksacyjnego

 
Program kursu

 1. Teoria: 25 h
  1. Podstawowe informacje z zakresu anatomii i fizjologii człowieka.
  2. Teoria masażu.
  3. Etyka zawodowa masażysty.
  4. Pracownia masażu.
 2. Praktyka: 60 h
  1. Metodyka masażu klasycznego.
  2. Podstawy masażu sportowego.
  3. Podstawy masażu izometrycznego.
  4. Masaż relaksacyjny.
  5. Masaż kosmetyczny twarzy, szyi i dekoltu.

 
Kadra

 Kadra

 1. mgr fizjoterapii Aleksandra Bartkiewicz - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 2. mgr wychowania fizycznego Piotr Pękała - specjalność z odnowy biologicznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 3. licencjonowany fizjoterapeuta Sebastian Kubiak

 
Pytania i odpowiedzi
W jakich terminach odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w weekendy (w sobotę i/lub niedziele).

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy w specjalnie przygotowanych salach masażu, wyposażonych m.in. w regulowane łóżka do masażu, modele i plansze anatomiczne, sanitariat.

Jak mam się przygotowywać na zajęcia?

Na zajęcia należy przynieść ze sobą dwa ręczniki (1 duży i 1 mały), dres bądź luźne ubranie, w tym koszulka na ramiączkach, krótkie spodenki; trzeba pamiętać o tym, by mieć krótko obcięte paznokcie. Natomiast różnego rodzaju oliwki, maści do masażu zapewnia organizator.

Jakie warunki muszę spełnić aby rozpocząć kurs?

Warunkiem przystąpienia do kursu masażu jest złożenie przez kandydata wniosku o dopuszczenie do kursu do organizatora kształcenia w terminie przez niego ustalonym, sprawność ruchowa a także uiszczenie zaliczki za kurs na konto Wyższej Szkoły Medycznej, najpóźniej tydzień po złożeniu/ wysłaniu formularza zgłoszeniowego.

Co jeszcze zapewnia organizator kursu?

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe dot. masażu, w tym podręcznik a także zapewnia odpowiednie, sprzyjające warunki szkolenia (ergonomiczne łóżka do masażu, wystrój, oliwki, maści, materiały higieniczne itp.)

Na czym polega egzamin końcowy?

Egzamin składa się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na weryfikacji znajomości i rozumienia masażu oraz przyczepów mięśniowych, część praktyczna (po zaliczeniu teorii) polega na wykonaniu losowo wybranych rodzajów masażu.

Ile razy można zdawać egzamin poprawkowy?

Trzy razy. W razie trzykrotnego uzyskania niepomyślnego wyniku egzaminu końcowego, kursant w celu uzyskania dyplomu zdanego kursu może ponownie ubiegać się o odbycie kursu i ponowne przystąpienie do egzaminu.

Gdzie mogę znaleźć zatrudnienie?

Umiejętności zdobyte podczas kursu umożliwią wykonywanie zabiegu masażu z zakresu zawartego w programie kursu. Po ukończeniu kursu można znaleźć zatrudnienie w gabinetach odnowy biologicznej, gabinetach masażu, gabinetach kosmetycznych, placówkach zdrowia, w hotelach, SPA, w których nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe (technik masażysta lub mgr fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej).

Czy i jaki kurs masażu warto dodatkowo ukończyć?

Kurs masażu klasycznego to podstawa; na kursie tym prezentowane są ponadto dodatkowe rodzaje masażu: relaksacyjny, antycellulitowy, izometryczny, sportowy, które wzbogacą Państwa możliwości wykonywania odpowiedniej terapii w zależności od potrzeb pacjenta/klienta. Polecamy jednak ukończenie dodatkowych kilkugodzinnych kursów, które poszerzą Państwa kwalifikacje. Warto zapisać się więc na kurs masażu relaksacyjnego, antycellulitowego, masażu gorącymi kamieniami bądź bańką chińską, które są w ostatnich czasach bardzo popularnymi i chętnie wykorzystywanymi metodami masażu. (Więcej: kurs masażu relaksacyjnego, kurs masażu antycellulitowego, kurs masażu kamieniami, kurs masażu bańkami chińskimi).

 
Galeria

masaz 01 masaz 01
masaz 01 masaz 01
masaz 01 masaz 01

 
Harmonogram zajęć

Dzień zajęć Data Godziny zajęć Ilość godzin zajęć w dniu
1 29.03. 9.00-16.00 8 godzin
2 30.03. 9.00-15.00 7 godzin
3 05.04. 8.00-16.00 9 godzin
4 06.04. 9.00-15.00 7 godzin
5 12.04. 11.00-17.00 7 godzin
6 13.04. 9.00-16.00 8 godzin
7 19.04. 8.00-16.00 9 godzin
8 20.04. 9.00-15.00 7 godzin
9 26.04. 8.00-16.00 9 godzin
10 27.04. 9.00-14.00 7 godzin
11 10.05. 8.00-14.00
14.15-16.15
7 godzin
Egzamin - 2 godziny
Suma: 85 godzin + 2 godziny EGZAMIN